Integraal extern verwijscircuit voor kinderen

WAT: Voor de regio rondom het Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag is er als “best clinical practice” een transmuraal poliklinisch zorgpad voor integrale zorg voor kinderen ontwikkeld.

VOOR WIE: Doelgroep zijn kinderen en hun ouders met een scala aan (complexe) ziektebeelden, waarbij er een meerwaarde is voor integrale aanpak in de lijn van de visie van Positieve Gezondheid.

WAAROM: Er is een grote behoefde bij de zorgprofessionals aan een extern verwijscircuit van geselecteerde, kwalitatief hoogwaardige complementaire therapeuten, naast de reeds bestaande sociale kaart. Middels dit externe verwijscircuit willen wij de zorgkwaliteit en zorgorganisatie voor kinderen met integrale zorg garanderen en faciliteren.

HOE: Het transmurale zorgpad is tot stand gekomen door zorgvuldige selectie via mandatering van het Platform Planetree en Integrative Medicine binnen het HagaZiekenhuis. Met de geselecteerde partners zijn er heldere communicatieafspraken gemaakt, naast een evaluatie en kwaliteitscontrole.

VERWIJZING: Dit kan rechtstreeks via de patiënten zelf danwel via verwijzing van de behandelend kinderarts.

INDELING: De complementaire therapeuten zijn gerangschikt in een vijftal categorieën: Bewegen, Voeding, Ontspanning / stressreductie, Balans herstellend en overige systemen. Bij bepaalde complementaire therapeuten is hun specifieke expertise, specifieke indicaties en/of doelgroepen vermeld.

EVALUATIE: Deze zal plaats vinden in juni 2019. Verzoeken tot nieuwe aanmeldingen partners/opname in dit externe verwijscircuit kunnen, met onderbouwing, tussentijds worden doorgegeven aan de kinderartsen Els Peeters en Madelon Ruige. Uitspraak volgt na persoonlijk contact na juni 2019.